Նորություններ » Հանրագիտարան » Իրավունք » Մարդու իրավունքներ

ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանը
ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանը

 2011թ-ի մարտի 03-ից Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանն է Կարեն Անդրեասյանը:

ՀՀ ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆԻ 

ՆՊԱՏԱԿՆԵՐՆ ՈՒ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ`

 Պետական կառավարմանտեղական ինքնակառավարման մարմինների

 ու դրանց պաշտոնատար անձանց կողմից՝ մարդու խախտված 

իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանություն և 

վերականգնում.

 Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների  պետական 

պաշտպանության երաշխիքների ստեղծում.

 Պետական կառավարմանտեղական ինքնակառավարման մարմինների

 ու դրանց պաշտոնատար անձանցպետական ծառայողների  

կողմից մարդու իրավունքների ու ազատությունների հարգում և  

պաշտպանում.

ԽՆԴԻՐՆԵՐ`

 Բարձրացնել երկրում մարդու իրավական և իրավաբանական  

պաշտպանվածության աստիճանը.

 Նպաստել մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների  

օրենսդրական ապահովման կատարելագործմանը և ՀՀ 

օրենսդրության ներդաշնակեցմանը միջազգային իրավունքի  

համընդհանուր սկզբունքներին և նորմերին

 Նախաձեռնել Պաշտպան-իշխանություն և Պաշտպան -

հասարակություն կառուցողական համագործակցությունը և նպաստել  

այդ համագործակցության զարգացմանը.

 Ապահովել մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների 

պաշտպանության հնարավորություններն ու մատչելիությունը.


Ենթաբաժին: Մարդու իրավունքներ | Տեղադրեց: Admin (05.12.2013)
Դիտումներ: 149 | Վարկանիշ: 0.0/0